Přeshraniční projekt

Monitorovací výbor Programu spolupráce „Česká republika–Svobodný stát Sasko 2014 – 2020“ schválil na svém zasedání dne 13. Září pro Kulturní cestu fojtů prostředky EU ve výši 1,76 milionů eur. V průběhu příštích tří let bude jedenáct partnerů projektu z Čech, Duryňska a Saska turisticky zhodnocovat a zviditelňovat kulturně-historické pozůstalosti z panství bývalých fojtů.

Partneři projektu

 

 

                   


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za podpory: