Archiv

V našem archivu zpráv najdete všechny nejnovější zprávy.

2020

"Německých rytíŘů v PlavNě"

Zahájení speciální výstavy

17.10.2019 - 17.01.2020 v zamek Voigtsberg

 

2019

„Do wart och Mildenfort reformert“

To byl také i Mildenfurth reformován

Výstava na téma Nové pohledy do staré knihovny Kláštera Mildenfurth

 

09.05.2019 - 13. 12. 2019

Durynská univerzitní a zemská knihovna Jena Vás srdečně zve do přednáškového sálu  hlavní budovy knihovny (Bibliotheksplatz 2 / Knihovnické náměstí 2).

 

https://www.uni-jena.de/190502_Mildenfurthschau.html

http://idw-online.de/de/news714935

https://www.tu-chemnitz.de/tu/pressestelle/aktuell/9405

 

Varhanní maraton na Kulturní cestě fojtů

Matthias Grünert– Cantor Drážďan Frauenkirche – hraje  31 varhanní koncerty na Kulturní cestě fojtů.

21. bis 25. August 2019

"Německých rytíŘů v PlavNě"

Zahájení speciální výstavy

dne 27. června 2019 v Komturhof Plauen, Schulberg 2 in 08523 Plauen

 

„Do wart och Mildenfort reformert“

Professor Dr. Christoph Fasbender

Nové pohledy do staré knihovny kláštera Mildenfurth


07. 06. 2019 / 19.00 / Kláštera Mildenfurth

 

Schülertheater "Die Vögte von Weida"

Aufführungen "Die Vögte von Weida"

Studierende der TU Chemnitz haben den von Prof. Fasbender ausgegrabenen Text "Die Vögte von Weida" zu einem Schülertheaterprojekt entwickelt und mit zwei Grundschulen einstudiert. 

Aufführungen

am 29.06.2019 14.00 Uhr auf Burg Mylau (SchülerInnen der Ev. Montessori-Grundschule Limbach) und

am 03.07.2019 17.00 im Komturhof in Plauen (SchülerInnen der Dittes-Grundschule Plauen)

 

„Do wart och Mildenfort reformert“

Professor Dr. Christoph Fasbender

Nové pohledy do staré knihovny kláštera Mildenfurth


12. 03. 2019 / 17.00 / Reichenbach/Vogtland, Stará Vodárna

[

nbsp]

 

Kulturní dějiny podle Enocha Widmanna

Professor Dr. Christoph Fasbender


19. 02. 2019 / 19.30 / Hof: Konventstube des Hofer Hospitals, Unteres Tor 7

 

2018

Výstava „Kulturní cesta fojtů“ ve Staré vodárně v Reichenbachu i.V. zahájena, 30.10.2018

V úterý dne 30.10.2018 byla ve Staré vodárně (Altes Wasserwerk) v Parku generací ve městě Reichenbach zahájena putovní výstava k přeshraničnímu projektu “Kulturní cesta fojtů”. Hosty přivítal Dr. Viebahn ze spolku „AQUA et NATURA Reichenbach / Vogtl. e. V.“.

Představení projektu Kulturní cesta se při zahájení ujal Ulrich Jugel ze spolku „fururum vogtland e.V.“ –  ten je zároveň leadpartnerem projektu.

Dr. Christian Espig z Historického archívu okres Vogtlandkreis následně vysvětlil některá fakta k historii fojtů a významným známým, ale také mnohým neznámým kulturním pokladům, které je možno podél kulturní cesty objevit.       

Na hradě Mylau, který je ve vlastnictví leadpartnera, je plánováno zřízení centrálního informačního střediska Kulturní cesty fojtů pro německou stranu. Hrad je největším zachovalým středověkým hradním areálem v saském Fojtsku (Sächsisches Vogtland). Mylau s Reichenbachem jsou vedle středověké župy Dobnagau v oblasti kolem Plavna nejstarším písemně doložitelným sídelním územím ve dnešním Fojtsku. „Provincia Milin cum Richenbach“  - území (hradu) Mylau s Reichenbachem, jakožto hospodářským centrem, je poprvé písemně zmíněno v listině císaře Jindřicha II. z dynastie Štaufů a pochází z roku 1212.

Prostřednictvím projektu „Kulturní cesta fojtů“ má celkově dojít k vyzdvihnutí známých a také téměř zapomenutých kulturních pokladů naší vlasti s bohatou historií. Za město Reichenbach je to například také kostel sv. Petra a Pavla jako jedna z nejstarších farností regionu a „Starý archidiakonát“, který ještě spí spánkem Šípkové Růženky.

 

Výstava je k vidění ještě do konce února, otevřeno je každý víkend v listopadu, lednu a únoru o sobotách 9-12 a nedělích 13-16 hod, a dále po domluvě na tel. 03765-13649.

V rámci projektu jsou pod heslem “Kulturní cesta fojtů“ plánovány další přednáškové akce.

Vědecká konference pod heslem „Kulturní cesta fojtů – zážitek z historie“ Františkovy Lázně, 13.09.2018

Po vědecké konferenci v září 2017, jejímž hlavním tématem bylo zkoumání historie bývalých fojtských působišť  v česko-německém příhraničí, byla letošní konference ve Františkových Lázních věnována „zážitku z historie“. Referenti a hosté se zabývali otázkou, jakými nejrůznějšími způsoby je možné věnovat těmto dávným společným dějinám pozornost a vytvořit z nich zážitek.

Mnozí referenti z jednotlivých muzeí se tedy věnovali tématu reprezentování fojtů a regionálních zvláštností formou stálých výstav, byli to např. Dr. Martin Salesch z Muzea Fojtska Plavno, Matthias Wagner z městského muzea Gera nebo Sina Klausnitz z hradu Mylau. 

Štěpán Karel Odstrčil z hradu Seeberg (pod Městským muzeem Františkovy Lázně) hovořil o nové koncepci výstavy na hradě směřující k vybudování regionálního muzea historického Chebska (Egerlandu) se zahrnutím středověkých dějin s fojty v roli zemských soudců pověřených císařem a po novověk.

Jörg Hahnel z Německého zemědělského muzea na zámku Blankenhain (u Crimmitschau) informoval o dalším trvalém vývoji svého zařízení – v muzejní vesničce Blankenhain lze velmi dobře vysledovat vývoj od středověkých panství až do dnešních dob.  

Peter Nürmberger, vedoucí odboru kultury města Hof a osoba zodpovědná za provoz „Muzea Bavorské Fojtsko“, informoval o těžkém počátečním období muzea až po dnešní problematiku obtížné integrace fojtského tématu do koncepce výstavy. Hof byl sice do roku 1373 ve vlastnictví fojtů z Vajdy (Weida), ale město se v dnešní době identifikuje jako součást Fojtska pouze v menší míře, což také možná odpovídá tomu, že se dříve rozkládalo u Železné opony, která město oddělila od skutečného „jádra Fojtska“.

 

Pod vedením Prof. Christopha Fasbendera z TU Chemnitz vznikne v rámci projektu kulturní průvodce, ve kterém budou historická svědectví podrobně popsána a obohacena o zajímavé dochované historické události. Prostřednictvím různých tematicky zaměřených tras pak bude možné cestovat po Kulturní cestě např. po stopách klášterů, měst, hradů nebo vesnických kostelů.  

O integraci konkrétních turistických nabídek do internetových stránek a mobilních aplikací hovořil Dirk Heinze z turistického svazu Tourismusverband Vogtland a Lubomír Kovář z českého sdružení EUREGIA EGRENSIS představil přeshraniční online-portál www.mitte-europa-eu, ve kterém bude Kulturní cesta fojtů rovněž odpovídajícím způsobem zastoupena.  

 

Na závěr konference se účastníci shodují, že „Kulturní cesta fojtů“ jako prostředek spojující všechna zařízení, je nástrojem pro další vytváření sítí nejrůznějších objektů. Zahrnutím do stálých expozic a uváděním na trh prostřednictvím jednotného loga a odsouhlasených písemných dokumentů k jednotlivým trasám a pamětihodnostem budou společný historický region také skutečně brát na vědomí místní obyvatelé a návštěvníci. Zvažuje se také zhotovení společného image-filmu, který má být prezentován u všech partnerů projektu.

Akci zorganizovalo sasko-durynské sdružení EUREGIO EGRENSIS společně s leadpartnerem a byla spolufinancována z vlastních prostředků a z prostředků Evropské unie.

 

V příštím roce jsou plánovány dvě exkurze do německých a českých působišť fojtů, aby se lokální aktéři, tedy spolupracovníci muzeí a turistických informačních center seznámili s často ani ne tak aktuálními součástmi kulturní cesty v nejbližším okolí a na druhé straně hranice.   

slavnostní zahájení provozu nové aplikace v Chebu 18.07.2018

Obsahem jednání bylo slavnostní zahájení provozu nové aplikace vytvořené v rámci projektu „Kulturní cesta fojtů.“

 

Po úvodních proslovech – zástupci města a jednotlivých projektových partnerů proběhla řízená prohlídka naučného okruhu Chebský hrad - Jánské náměstí - Mlýnská brána. Všichni přítomní si prošli celý okruh, vyzkoušeli si aplikaci a následně obdrželi virtuální s

Sympozium Cheb, 05.04.–06.04.2018

2017
Setkání partnerů projektu v Wasserschloss Klaffenbach (Chemnitz)

Klaffenbach

Dne 8.11.2017 se konala 9. pracovní porada projektových partnerů projektu „Kulturní cesta Fojtů“. Místem konání byl Vodní zámek Klaffenbach u Chemnitz (Wasserschloß Klaffenbach - Chemnitz) v německém Sasku.

 

Témata porady:

Zpráva o postupu a aktuálním stavu projektových prací při realizaci plánovaných obsahů (kulturní turistický průvodce / flyer / informační tabule a školení pracovníků, kteří jsou zodpovědní za správu objektů projektu „Kulturní cesta Fojtů“ / zapojení projektových partnerů PP jak na české, tak na německé straně) Technické univerzity Chemnitz / profesor Fasbender v rámci našeho projektu „Kulturní cesta Fojtů“

Vzájemná dohoda a určení termínů pracovních porad projektových partnerů projektu „Kulturní cesta Fojtů“ na rok 2018 

Krátké zprávy jednotlivých projektových partnerů na téma aktuální stav a realizace prací na našem projektu „Kulturní cesta Fojtů“.

Závěrem se partneři projektu zúčastnili prohlídky Vodního zámku Klaffenbach u Chemnitz.

 

 

Setkání partnerů projektu v Hrad Seeberg

Dne 23.08.2017 se konala na hradě Seeberg/město Františkovy Lázně 8. interní pracovní porada projektových partnerů projektu „Kulturní cesta Fojtů“.

Témata porady:

Porada a schválení první žádosti o změnu v rámci našeho projektu „Kulturní cesta Fojtů“.

Porada a schválení týkající se dalšího rozšíření internetových stránek a plánování produkce videa v rámci našeho projektu „Kulturní cesta Fojtů“.

Slavnostní otevření Informačního centra a Centra setkávání „Kulturní cesta Fojtů“ na hradě Seeberg/město Františkovy Lázně starostou města panem Janem Kuchařem.

Ředitel muzea pan Štěpán Karel Odstrčil provedl závěrem velmi oslovujícím způsobem projektové partnery Hradem Seeberg.

Setkání partnerů projektu v Greiz

Dne 31.05.2017 se konala ve městě Greiz na Horním zámku 7. pracovní porada projektových partnerů „Kulturní cesta Fojtů“.

Témata porady:

Představení nového kulturního konceptu TVV -Turistického svazu e.V. Auerbach (Tourismusverband Vogtland e.V. Auerbach) a plánovaného propojení našeho projektu „Kulturní cesta Fojtů“ s prací TVV pana Dirka Heinze, projektového manažera pro kulturní turismus Turistického svazu Auerbach e.V.

Interní dohoda ohledně plánů projektových partnerů

Pokračování v zapojování externích partnerů do projektu „Kulturní cesta Fojtů“ 

Setkání partnerů projektu v Eger

V 02. 01. 2017 konala v radnici Cheb 6. interní pracovní setkání partnerů projektu v rámci projektu "Kulturní cestovní exekutoři" namísto. 

Tschechien - Cheb

Témata:

Představení konceptu o realizování plánovaných obsahů jednotlivých částí projektu (cestovní průvodce/leták/informační tabule a školení spolupracovníků, kteří spravují objekty projektu „Kulturní cesta fojtů“) prezentované v rámci našeho projektu „Kulturní cesta fojtů“ panem profesorem Fasbenderem z Technické  univerzity Chemnitz.

2016

Přeshraniční „Kulturní cesta fojtů“ se stává skutečností

Dne 02.11.2016 se na Hradě Mylau uskutečnilo veřejné představení projektu „Kulturní cesta Fojtů“. V následujícím období tří let bude společně jedenáct projektových partnerů z historického pohledu kulturně – turisticky zkoumat, zhodnocovat a zviditelňovat památky a stopy dějin na území bývalých panstvích fojtů z Weidy, Gery, Greizu a Plavna.

Toto vše bude umožněno díky 1,76 miliónům euro dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj a zároveň financím z kooperačního programu Interreg V a, které jsou jak na české, tak i na německé straně hranice do podzimu 2019 k dispozic