Archiv

V našem archivu zpráv najdete všechny nejnovější zprávy.

2018

slavnostní zahájení provozu nové aplikace v Chebu 18.07.2018

Obsahem jednání bylo slavnostní zahájení provozu nové aplikace vytvořené v rámci projektu „Kulturní cesta fojtů.“

 

Po úvodních proslovech – zástupci města a jednotlivých projektových partnerů proběhla řízená prohlídka naučného okruhu Chebský hrad - Jánské náměstí - Mlýnská brána. Všichni přítomní si prošli celý okruh, vyzkoušeli si aplikaci a následně obdrželi virtuální s

Sympozium Cheb, 05.04.–06.04.2018

2017
Setkání partnerů projektu v Wasserschloss Klaffenbach (Chemnitz)

Klaffenbach

Dne 8.11.2017 se konala 9. pracovní porada projektových partnerů projektu „Kulturní cesta Fojtů“. Místem konání byl Vodní zámek Klaffenbach u Chemnitz (Wasserschloß Klaffenbach - Chemnitz) v německém Sasku.

 

Témata porady:

Zpráva o postupu a aktuálním stavu projektových prací při realizaci plánovaných obsahů (kulturní turistický průvodce / flyer / informační tabule a školení pracovníků, kteří jsou zodpovědní za správu objektů projektu „Kulturní cesta Fojtů“ / zapojení projektových partnerů PP jak na české, tak na německé straně) Technické univerzity Chemnitz / profesor Fasbender v rámci našeho projektu „Kulturní cesta Fojtů“

Vzájemná dohoda a určení termínů pracovních porad projektových partnerů projektu „Kulturní cesta Fojtů“ na rok 2018 

Krátké zprávy jednotlivých projektových partnerů na téma aktuální stav a realizace prací na našem projektu „Kulturní cesta Fojtů“.

Závěrem se partneři projektu zúčastnili prohlídky Vodního zámku Klaffenbach u Chemnitz.

 

 

Setkání partnerů projektu v Hrad Seeberg

Dne 23.08.2017 se konala na hradě Seeberg/město Františkovy Lázně 8. interní pracovní porada projektových partnerů projektu „Kulturní cesta Fojtů“.

Témata porady:

Porada a schválení první žádosti o změnu v rámci našeho projektu „Kulturní cesta Fojtů“.

Porada a schválení týkající se dalšího rozšíření internetových stránek a plánování produkce videa v rámci našeho projektu „Kulturní cesta Fojtů“.

Slavnostní otevření Informačního centra a Centra setkávání „Kulturní cesta Fojtů“ na hradě Seeberg/město Františkovy Lázně starostou města panem Janem Kuchařem.

Ředitel muzea pan Štěpán Karel Odstrčil provedl závěrem velmi oslovujícím způsobem projektové partnery Hradem Seeberg.

Setkání partnerů projektu v Greiz

Dne 31.05.2017 se konala ve městě Greiz na Horním zámku 7. pracovní porada projektových partnerů „Kulturní cesta Fojtů“.

Témata porady:

Představení nového kulturního konceptu TVV -Turistického svazu e.V. Auerbach (Tourismusverband Vogtland e.V. Auerbach) a plánovaného propojení našeho projektu „Kulturní cesta Fojtů“ s prací TVV pana Dirka Heinze, projektového manažera pro kulturní turismus Turistického svazu Auerbach e.V.

Interní dohoda ohledně plánů projektových partnerů

Pokračování v zapojování externích partnerů do projektu „Kulturní cesta Fojtů“ 

Setkání partnerů projektu v Eger

V 02. 01. 2017 konala v radnici Cheb 6. interní pracovní setkání partnerů projektu v rámci projektu "Kulturní cestovní exekutoři" namísto. 

Tschechien - Cheb

Témata:

Představení konceptu o realizování plánovaných obsahů jednotlivých částí projektu (cestovní průvodce/leták/informační tabule a školení spolupracovníků, kteří spravují objekty projektu „Kulturní cesta fojtů“) prezentované v rámci našeho projektu „Kulturní cesta fojtů“ panem profesorem Fasbenderem z Technické  univerzity Chemnitz.

2016

Přeshraniční „Kulturní cesta fojtů“ se stává skutečností

Dne 02.11.2016 se na Hradě Mylau uskutečnilo veřejné představení projektu „Kulturní cesta Fojtů“. V následujícím období tří let bude společně jedenáct projektových partnerů z historického pohledu kulturně – turisticky zkoumat, zhodnocovat a zviditelňovat památky a stopy dějin na území bývalých panstvích fojtů z Weidy, Gery, Greizu a Plavna.

Toto vše bude umožněno díky 1,76 miliónům euro dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj a zároveň financím z kooperačního programu Interreg V a, které jsou jak na české, tak i na německé straně hranice do podzimu 2019 k dispozic