Vědecká konference pod heslem „Kulturní cesta fojtů – zážitek z historie“ Františkovy Lázně, 13.09.2018

Po vědecké konferenci v září 2017, jejímž hlavním tématem bylo zkoumání historie bývalých fojtských působišť  v česko-německém příhraničí, byla letošní konference ve Františkových Lázních věnována „zážitku z historie“. Referenti a hosté se zabývali otázkou, jakými nejrůznějšími způsoby je možné věnovat těmto dávným společným dějinám pozornost a vytvořit z nich zážitek.dscf0843

Mnozí referenti z jednotlivých muzeí se tedy věnovali tématu reprezentování fojtů a regionálních zvláštností formou stálých výstav, byli to např. Dr. Martin Salesch z Muzea Fojtska Plavno, Matthias Wagner z městského muzea Gera nebo Sina Klausnitz z hradu Mylau.
Štěpán Karel Odstrčil z hradu Seeberg (pod Městským muzeem Františkovy Lázně) hovořil o nové koncepci výstavy na hradě směřující k vybudování regionálního muzea historického Chebska (Egerlandu) se zahrnutím středověkých dějin s fojty v roli zemských soudců pověřených císařem a po novověk.dscf0845

Jörg Hahnel z Německého zemědělského muzea na zámku Blankenhain (u Crimmitschau) informoval o dalším trvalém vývoji svého zařízení – v muzejní vesničce Blankenhain lze velmi dobře vysledovat vývoj od středověkých panství až do dnešních dob.dscf0847

Peter Nürmberger, vedoucí odboru kultury města Hof a osoba zodpovědná za provoz „Muzea Bavorské Fojtsko“, informoval o těžkém počátečním období muzea až po dnešní problematiku obtížné integrace fojtského tématu do koncepce výstavy. Hof byl sice do roku 1373 ve vlastnictví fojtů z Vajdy (Weida), ale město se v dnešní době identifikuje jako součást Fojtska pouze v menší míře, což také možná odpovídá tomu, že se dříve rozkládalo u Železné opony, která město oddělila od skutečného „jádra Fojtska“.
Pod vedením Prof. Christopha Fasbendera z TU Chemnitz vznikne v rámci projektu kulturní průvodce, ve kterém budou historická svědectví podrobně popsána a obohacena o zajímavé dochované historické události. Prostřednictvím různých tematicky zaměřených tras pak bude možné cestovat po Kulturní cestě např. po stopách klášterů, měst, hradů nebo vesnických kostelů.

dscf0893

O integraci konkrétních turistických nabídek do internetových stránek a mobilních aplikací hovořil Dirk Heinze z turistického svazu Tourismusverband Vogtland a Lubomír Kovář z českého sdružení EUREGIA EGRENSIS představil přeshraniční online-portál www.mitte-europa-eu, ve kterém bude Kulturní cesta fojtů rovněž odpovídajícím způsobem zastoupena.
Na závěr konference se účastníci shodují, že „Kulturní cesta fojtů“ jako prostředek spojující všechna zařízení, je nástrojem pro další vytváření sítí nejrůznějších objektů. Zahrnutím do stálých expozic a uváděním na trh prostřednictvím jednotného loga a odsouhlasených písemných dokumentů k jednotlivým trasám a pamětihodnostem budou společný historický region také skutečně brát na vědomí místní obyvatelé a návštěvníci. Zvažuje se také zhotovení společného image-filmu, který má být prezentován u všech partnerů projektu.

dscf0842

Akci zorganizovalo sasko-durynské sdružení EUREGIO EGRENSIS společně s leadpartnerem a byla spolufinancována z vlastních prostředků a z prostředků Evropské unie.
V příštím roce jsou plánovány dvě exkurze do německých a českých působišť fojtů, aby se lokální aktéři, tedy spolupracovníci muzeí a turistických informačních center seznámili s často ani ne tak aktuálními součástmi kulturní cesty v nejbližším okolí a na druhé straně hranice.

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.